Oferujemy kursy dla dzieci i młodzieży – od ostatnich klas szkoły podstawowej do końca liceum (10-18 lat).

Nasze zajęcia:

  • wspierają twórcze myślenie i pokazują, jak na co dzień czerpać
    z naturalnych predyspozycji człowieka do myślenia wizualnego
  • uczą, jak szybciej, łatwiej i z przyjemnością przyswajać materiał poznawany w szkole
  • podnoszą samoświadomość i otwierają na różnice między ludźmi – m.in. pod kątem mocnych stron, stylu myślenia, zachowania i komunikacji
  • bazują na sprawdzonych technikach i renomowanych narzędziach (FRIS®, Gallup®, DISC®)
  • rozwijają kompetencje potrzebne w szkole, a także później, w dorosłym życiu.​

Kursy uzupełniają szkolny program edukacyjny o treści, które dodatkowo wspomagają rozwój uczniów, podnoszą ich efektywność, a także wspierają pełne zaangażowania i kreatywności funkcjonowanie w szkole.

narzedzia

Prowadzimy również zajęcia dla kardy nauczycielskiej:

  • Go Visual – kurs notatek wizualnych i tworzenia kreatywnych materiałów dydaktycznych
  • Go Effective – kurs efektywności osobistej i mnemotechnik

 

Mamy 3 główne kursy, każdy dla innej grupy i poziomu zaawansowania. Sprawdź każdy z nich!